La Revista de Tropas Coloniales i Gonzalo de Reparaz: La construcció d’una teoria colonial africanista

Celeste Muñoz

Resumen


La teoria colonial franquista es va anar construint al llarg de molts anys, molt abans de la Guerra Civil; el grup de militars que en el 1936 encapçalaren el cop d’Estat contra la República es varen forjar en el conflicte colonial del Marroc, on crearen una revista per donar veu a les seves reivindicacions i a la seva particular visió del món colonial. A la Revista de Tropas Coloniales va escriure Gonzalo de Reparaz al llarg de 8 anys, on va contribuir amb els seus articles a la construcció d’un discurs colonial propi i diferenciador per a l’Estat que el franquisme faria seu. La vida d’aquest geògraf, però, evolucionà del conservadorisme dogmàtic a l’anarquisme durant el conflicte civil, fet que el convertí en un intel·lectual maleït i oblidat del règim.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130.5703

D.L.:B-8.882-1998