Studia Africana

Studia Africana és una revista anual fundada pel Centre d’Estudis Africans de Barcelona, una entitat sense ànim de lucre, dedicada a l’estudi de les societats africanes i a la sensibilització sobre els temes africans.

L’edició científi ca i material, així como la gestió de la revista, corre a càrrec d’ARDA (Agrupament per a la Recerca i Docència d’Àfrica), una xarxa interuniversitària consagrada a la recerca sobre les realitats africanes; la seu actual d’ARDA es troba a la Universitat de Barcelona, i és també la seu administrativa de Studia Africana. El Grup d’Estudis de les Societats Africanes, grup de recerca interuniversitari amb seu a la UB i reconegut per la Generalitat de Catalunya, coordina ARDA i gestiona aquesta edició científica.

El Consell de Redacció (designat per ARDA) confecciona la revista, vetlla per la qualitat de les contribucions i és responsable de la confecció global de la revista davant de les entitats col· laboradores.

A partir del n.º 21, la revista passa a difondre’s on line, a través d’una web i un domini propis, amb accés lliure. L’obtenció d’exemplars impresos i enquadernats amb qualitat editorial s’han d’encomanar directament a Edicions Bellaterra, previ pagament (http://www.ed-bellaterra.com).

Editada per:

Agrupament per a la Recerca i la Docència d’Àfrica / Red de Investigación y Docencia de África (ARDA-RIDA), a través del Grup d’Estudi de les Societats Africanes (GESA) (www.gesafrica.org)

 

 

 

Avisos

 
No se ha publicado ningún aviso.
 
Más avisos

núm. 24 (2013)


Portada